top of page

Ons privacybeleid

Uw privacy is even belangrijk als de juiste bh-maat!

Lingerie Silhouette Tongeren waakt over uw persoonlijke gegevens.

Lingerie Silhouette Tongeren hecht zeer veel belang aan jouw privacy en de vertrouwelijkheid ervan. Dat is de reden waarom we jouw data met de grootste zorg behandelen. Door de wijzigingen in de reglementering m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens die in voege zullen treden op 25 mei 2018 willen we u graag informeren hoe we omgaan met uw gegevens.
 
Algemene principes inzake gegevens:
Alles wat we doen met betrekking tot uw informatie valt onder de volgende overkoepelende gegevensprincipes:
Uw persoonlijke gegevens zijn alleen van jou en niet van ons. Je moet in staat zijn om deze gegevens te controleren en geïnformeerd en vertrouwd zijn over alles wat we met uw informatie doen.
Indien nodig, zullen we uw toestemming vragen en zullen we uw persoonlijke gegevens enkel verzamelen, bewaren, gebruiken en delen voor professionele doeleinden die we je hebben uitgelegd. Wij zullen dit enkel doen mits uw toestemming omwille van het wettelijk kader.  Als deze doelstellingen niet volledig bereikt zijn, zullen we uw gegevens verwijderen.
Lingerie Silhouette Tongeren zal zo duidelijk en open mogelijk zijn over welke gegevens of informatie we verzamelen, waarom we deze verzamelen en hoe we deze gebruiken. Het is belangrijk dat je geïnformeerd en in staat bent om beslissingen te nemen over de manier waarop je uw gegevens kan beheren.
Zolang we in het bezit zijn van uw persoonlijke gegevens, zullen we deze up-to-date houden en beschermen alsof het om onze eigen persoonlijke gegevens gaat, door passende veiligheidsmaatregelen te gebruiken.
    
Welke persoonsgegevens houden we bij en hoe?
Om een goede dienstverlening te geven, registreren we een aantal persoonlijke gegevens zoals uw naam, e-mailadres, telefoon nummer, adres en uw aankoophistoriek. Dit doen wij om u zo goed mogelijk bij te staan bij een volgend bezoek, een klacht of een vraag. Wij verbinden ons ertoe om de vereisten van de privacy wetgeving te respecteren.
We registreren uw persoonlijke gegevens omwille van het wettelijke kader (aankoophistoriek, btw en garantie) in ons systeem bij aankoop van een artikel uit onze winkel (naam, adres, telefoon nummer en uw aankopen), maar bepaalde contact-informatie zoals e-mail houden we enkel bij mits goedkeuring door u.
Daarnaast hebben we een mogelijkheid om je zelf in te schrijven op onze nieuwsbrief via de website.
 
We registreren enkel persoonsgegevens die noodzakelijk zijn in het kader van onze activiteiten en onze interactie met jou en zullen hier ook met de grootste zorg mee omgaan. Je kan te allen tijde je persoonsgegevens raadplegen, wijzigen of verwijderen.
Via onze website houden we geen persoonlijke gegevens bij via cookies of andere analytics methodes. Standaard registreert onze website enkel cookies lokaal op uw pc om uw bezoek aangenamer te maken. Niet voor commerciële doeleinden.
 
In welke gevallen en met wie worden persoonsgegevens gedeeld?
De persoonsgegevens die we verzamelen worden niet zomaar gedeeld met derde partijen. Wij delen nooit gegevens met onze leveranciers. Uw gegevens kunnen gedeeld worden met een transportfirma als u uw artikels graag thuis geleverd krijgt.
 
In geen geval worden je persoonsgegevens met derde partijen gedeeld ten behoeve van hun marketing doeleinden en wij staan altijd garant dat er geen misbruik wordt gemaakt van uw gegevens.
 
Hoe worden je persoonsgevens beschermd en beveiligd?
Lingerie Silhouette Tongeren neemt de nodige veiligheidsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen wijzigingen, onopzettelijk verlies, onopzettelijke of onwettige verwijdering of eender welke vorm van onwettige behandeling.

Onze computersystemen zullen altijd up to date gehouden worden met de laatste beveiligingsupdates en antivirus software zodat de kans minimaal is dat er van buitenaf toegang kan bekomen worden. De medewerkers van Lingerie Silhouette Tongeren zijn volledig op de hoogte van de afspraken en regels die gelden in het kader van de Privacy wetgeving en gaan hier met de grootste zorg en discretie  mee om. We zullen nooit gegevens delen met andere klanten tenzij daar toestemming voor gegeven is.
 
Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?
Je data worden bewaard zolang je klant bent van Lingerie Silhouette Tongeren.

Omdat de regelmaat van lingerie aankopen niet in te schatten is en het ook belangrijk is uw historiek te kennen omwille van gezondheidsredenen behouden wij uw gegevens voor een onbepaalde termijn.
 
Niettemin, indien je zou beslissen dat je niet meer klant wil zijn bij ons, weet dan dat we je gegevens zullen bewaren in het kader van zeer specifieke wettelijke verplichtingen ( BTW, waarborg,…) voor een bepaalde termijn van 2 jaar na aankoop.
 
Kan ik mijn persoonlijke data beheren of verwijderen?
De uitgebreide klantenfiche is enkel raadpleegbaar in onze winkel en niet online. Indien je meer informatie wil over uw gegevens of aanpassingen kan je dat ons altijd vragen in de winkel. Indien je verwijderd wil worden uit ons uitgebreid klantenbestand dan kan dit ook door even langs te komen in onze winkel.
 
Voor onze digitale mailings staat er onderaan elke mailing een opt-out. Dit is een makkelijke en snelle manier om u uit te schrijven. U zal na uitschrijven geen enkele mailing meer ontvangen tenzij je jezelf weer registreert via onze website.
 
Sociale media
Om je beter te kunnen informeren gebruiken we ook sociale media zoals bv Facebook en Instagram, en in de toekomst mogelijk nog andere kanalen. Wij behouden het recht om te kiezen voor de sociale kanalen die voor ons interessant kunnen zijn.

Voor sociale kanalen is geen registratie noodzakelijk bij Lingerie Silhouette Tongeren, maar bij het sociale kanaal zelf.
Voor Facebook nodigen wij je eenmalig uit via onze email-adressenlijst om onze Facebook pagina te accepteren voor toekomstige berichten. Aangezien je dit volledig zelf beheert ben je vrij om dit toe te staan of niet. En ook om deze connectie op te zeggen op eender welk moment zonder onze toestemming.  
 
Wijzigingen aan ons Privacy Beleid
Het is mogelijk dat wij dit Privacybeleid af en toe moeten wijzigen. Indien we belangrijke wijzigingen aanbrengen aan de manier waarop we omgaan met uw persoonsgegevens of aan het Privacybeleid, zullen we dit duidelijk aangegeven op onze Lingerie Silhouette Website of via een andere manier zoals e-mail, zodat u de kans hebt om de wijzigingen te bekijken.
 
Onze privacy pagina is aangepast op 21 mei 2018.

bottom of page